Live Support
Offline

Disclaimer

PartnerShopper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website partnershopper.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

PartnerShopper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie (content en doorlinks) op de website van PartnerShopper.nl


PartnerShopper behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van PartnerShopper.

Niets van deze site mag zonder toestemming van PartnerShopper worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden tenzij dit door PartnerShopper is aangeboden of schriftelijk is bevestigd.

Alle auteursrechten, alle rechten van intellectueel/industrieel eigendom en alle gegeven e-mailadressen en overige content door of namens PartnerShopper binnen de Partnershopper site, blijven eigendom van Partnershopper B.V., evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PartnerShopper is het niet toegestaan om door PartnerShopper vervaardigde grafische ontwerpen, logo's, geplaatste content en verkregen content etc., door derden te laten reproduceren, bewerken of vermenigvuldigen, dan wel enig recht dienaangaande aan derden over te dragen.

Direct GRATIS digitaal geleverd via een download link in uw mailbox