Live Support
Offline

Privacy Policy

 

PRIVACY

Privacyverklaring Partnershopper BV

Via onze webwinkels worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Partnershopper BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 

Partnershopper BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden. Wij raden u aan de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-01-2019 14:15:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze webwinkel verkrijgen wij (persoons)gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:


Registreren
Voor het gebruik van bepaalde onderdelen binnen onze webwinkel dient u zich te registreren. Na registratie bewaren wij, de door u opgegeven persoonsgegevens, in uw persoonlijke account. Bij een (volgende) order worden de persoonsgegevens automatisch ingevuld. Daarnaast worden uw persoonsgegevens door ons gebruikt op u waarnodig te contacteren omtrent orderverwerking.  

 

De gegevens in een persoonlijk account worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Orderafhandeling
Voor de afhandeling van de door u geplaatste order worden uw persoonsgegevens gebruikt. Indien nodig kunnen wij, voor een goede afhandeling, uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Hierover leest u verderop in deze privacyverklaring meer.


Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:


Contactformulier
 en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier. Om het contactformulier te verzenden dient u enkele persoonsgegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u hier verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag of verzoek.

 

Wij versturen een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.


Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties.


Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan partners, die betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst.

 

In onze webwinkel zijn social media pixels opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.


In onze webwinkel is een koppeling met de beoordelingspartij Trusted Shops. Zij verzamelen uw persoons- en ordergegevens, zodat wij alleen beoordelingen kunnen ontvangen van personen die daadwerkelijk een bestelling bij ons hebben geplaatst.


Cookies

Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Tevens worden, door ons ingeschakelde, cookies via derden geplaatst. Bij een eerste bezoek aan onze webwinkel tonen wij een cookie-melding, waarin wij toelichten waarom wij cookies gebruiken. Door onze webwinkel te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

 

U bent vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat na uitschakeling van cookies onze website mogelijk niet meer optimaal werkt.

 

Met derden hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.


Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden zo lang alsnodig bewaard om uw order af te handelen, inclusief de daarbijhorende garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal drie jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage in en wijzigen (of verwijdering) van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppelt aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Partnershopper BV
Burgemeester Burgerslaan 40B
5245 NH Rosmalen
support@partnershopper.nl

+31(0)73 879 5223

 

Direct GRATIS digitaal geleverd via een download link in uw mailbox